siemens

 • کنتاکتور های زیمنس siemens contactor

  در اتوماسیون صنعتی زیمنس کنتاکتور یک کلید مغناطیسی می‌باشد که نقش آن مشابه کلید‌های دستی است ولی حوزه کاربرد وسیع تری دارد. از کنتاکتور عموما برای راه اندازی انواع موتور‌های الکتریکی طراحی مدارات قدرت و در برخی از موارد طراحی مدارات فرمان استفاده می‌شود.

   اصفهان تجهیز نمایندگی فروش محصولات زیمنس در استان اصفهان می باشد.

 • انواع کارت شبکه زیمنس siemens communication processor

  برای ارتباط PLC با شبکه های مختلف صنعتی نیاز به پورت شبکه روی CPU با نصب کارت شبکه در کنار CPU است. در صورتی که CPU فاقد پورت شبکه باشد و یا پورت شبکه آن تمام امکانات شبکه را پوشش ندهد، از کارت شبکه استفاده می شود. به کارت شبکه (COMMUNICATION  PROCESSOR (CP گفته می شود و در برنامه ی HW Config > Catalog > Simatic 300 > CP300 وجود دارند.

   

  اصفهان تجهیز نمایندگی فروش محصولات زیمنس در استان اصفهان می باشد.